De verdwenen bouwwerken van architect

Tepe, Alfred

rkdartists: https://rkd.nl/explore/artists/90646
wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tepe

Helena, Aalten

Neogotische kerk uit 1895 van Alfred Tepe die in 1945 verwoest werd. De toren van Tepe werd in gewijzigde vorm bij de nieuwbouw behouden.

Martinus, Doornenburg

In 1848 werd Doornenburg een zelfstandige statie met een eigen pastoor, Johannes Westerman (1848-1859). Douairière baronesse van der Heijden tot Suidras schonk een stuk grond voor de nieuw te bouwen pastorie.
In 1860 kwam er een schenking binnen van Maria van Heukelum, voor de bouw van een nieuwe kerk.
Op 11 maart 1862 kwam de architect F. Pelzer uit Kleef met het kerkbestuur praten over de nieuwbouw. Hij kwam met een plan voor een kerk met hoog middenschip en twee lagere zijbeuken. In september leverde hij een tweede plan in dat werd begroot op fl. 34.000, -. In augustus 1866 kwam Pelzer wederom met een nieuwe tekening, ditmaal begroot op fl. 40.000. De aartsbisschop ging echter niet met de plannen akkoord en wilde dat de kerk gebouwd werd door Alfred Tepe. Het ontwerp van Tepe werd goedgekeurd en begin 1873 gegund aan de aannemer Peters uit Bemmel. De opzichter was de timmerman G. Reijmers uit Doornenburg. De oude kerk werd afgebroken. Op 28 mei 1873 werd door de pastoor de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd. Ongeveer een jaar later, op 18 juni 1874, werd de kerk plechtig geconsacreerd door de Aartsbisschop. De kerk werd door de bouwpastoor R. van Rooyen niet alleen gebouwd, maar een tijd later ook ingrijpend verbouwd. Het priesterkoor werd afgebroken en men bouwde een nieuw transept en priesterkoor met sacristie. Men gunde het werk aan S. Roodenrijs uit Nieuwerkerk voor een bedrag van fl. 15.945.-. Het werk was voltooid in 1884.
Tijdens de oorlogsjaren, op 27 september 1944, werd de toren van de kerk opgeblazen door de Duitsers. Hierbij werd helaas ook een groot deel van de kerk vernietigd, doordat brokstukken van de toren op de kerk vielen.
De schutterstent werd ingericht als kerk. Na de oorlog werd het patronaatsgebouw in orde gemaakt als noodkerk.

Bavo, Angeren

Gebouwd als driebeukige neogotische pseudobasiliek met westtoren onder lichte invloed van de late Nederrijnse gotiek. Door oorlogshandelingen verwoest 1944.