De verdwenen bouwwerken van architect

Deur, G.

rkdartists:
wikipedia:

Rooms katholieke kerk, Nijmegen

Het Canisiusziekenhuis is in 1850 gesticht door het Rooms Katholiek Parochiaal Armbestuur dat zich het lot van de katholieke Nijmeegse zieken en armen aantrok. Het Canisiusziekenhuis was destijds gevestigd in de Nijmeegse binnenstad op de hoek van de Houtmarkt en de Pauwelstraat. Nadat het ziekenhuis op diverse locaties in de Nijmeegse binnenstad gehuisvest geweest was kon men in 1922 een stuk grond kopen aan de Sint Annastraat. Op die plek werd een voor die tijd modern en groot ziekenhuis gebouwd. Daarna werd het pand gebruikt als klooster van de Karmelieten. Door oorlogshandelingen verwoest in 1944.