De verdwenen bouwwerken van architect

Gerretsen en Cramer

rkdartists:
wikipedia:

Pniël, Arnhem

Op plaats van het voormalig hervormde wijkgebouw Pniël dat door oorlogshandelingen is verwoest in 1944. Bescheiden wederopbouwkerk met klein torentje, gebouwd als hervormde kerk. Buiten gebruik als kerk sinds 2000, daarna tijdelijk in gebruik voor andere doelen; gesloopt eind jaren 2000. Diverse objecten uit deze kerk zijn overgeplaatst naar de Opstandingskerk in Arnhem.