Sloterkerk, Amsterdam

Type: kerken

bestond van 1600/1700 tot 1860

Sinds de 12e eeuw heeft op deze plaats een kerkgebouw gestaan. De eerste kerk was ruim en bezat een hoog en groot koor. Deze kerk werd tijdens de 80 jarige oorlog (1568 - 1648) in 1572 grotendeels verwoest. Toen in 1583 Sloten tot de Reformatie overging maakte men alleen het nog resterende schip van de kerk voor de protetstantse eredienst geschikt.
In 1654 werd het kerkgebouw vergroot en verder verfraaid. Wat nog restte van het koor werd afgebroken. In 1857 was het derde kerkgebouw zo ernstig vervallen, dat tot totale nieuwbouw werd besloten. In 1861 werd de huidige kerk, een Waterstaatskerkje naar ontwerp van P.J. Hamer, in gebruik genomen, waarbij het Knipscheerorgel uit het oude kerkgebouw bewaard is gebleven.

permalink:

Zie ook: http://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Osdorperwe ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!