Johannes de Doper, Oosteind

Type: religieuze gebouwen

bestond van 1853 tot 1925

Na een intekening, in 1846, onder de bewoners van Oosteind blijkt er belangstelling te zijn voor het stichten van een eigen kerk zodat men niet meer naar Oosterhout of Dongen ter kerke moest gaan. Pas in 1851 komt het er van om een plaats voor de nieuwe kerk te gaan bepalen en begin 1852 wordt een bisschoppelijke commissie benoemd om de stichting van een eigen parochie te verzorgen.
Door Adrianus van Gils, destijds kapelaan te Lamswaarde, werd een stuk land geschonken om een kerk met pastorie te bouwen en een kerkhof aan te leggen. Op 1 juni 1852 worden bestek en tekeningen voor een vergunning ingediend en kan, na toestemming, onder leiding van de architect P. Soffers uit Ginneken, met de bouw van de kerk en pastorie gestart worden.
Op 6 december 1852 is, volgens het parochiearchief, de kerk onder dak en meteen ook ingezegend door deken en pastoor C. Oomen uit Prinsenhage, die ook gelijk de eerste mis las in de nieuwe kerk.
Ondertussen was op 5 december 1852 het decreet van afscheiding van de parochie in de kerk van Oosterhout afgelezen en daarna op 8 december afgelezen in de kerk te Oosteind en daarmee was de nieuwe parochie een feit.

permalink:

Zie ook: http://reliwiki.nl/index.php/Oosteind,_Provinciale ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!