, Steyl

Type: religieuze gebouwen

bestond van 1859 tot ?

De oorsprong van de parochie St. Rochus te Steyl ligt in 1678. In Steyl heerste toentertijd de besmettelijke ziekte dysenterie. Jacques Ronck nam het initiatief een kapel op te richten die gewijd werd aan St. Rochus en St. Sebastianus, beiden noodheiligen en schutspatroon tegen besmettelijke ziekten. Het beeld van de H. Rochus, afkomstige uit deze kapel, wordt in de sacristie van de huidige parochiekerk bewaard. In de kapel werd lange tijd alleen door de week de H. Mis gelezen. Maar de inwoners van Steyl wilden ook de H. Mis op zondag in hun eigen kapel laten lezen. Het duurde echter nog tot 1823 totdat het bisdom toestemming verleende de zondagse hoogmis in de kapel te mogen opdragen. Kannunik B. Canoy bediende de kapel vervolgens ruim 20 jaren. Steyl werd in 1851 een rectoraat en de eerste officieel benoemde rector was F. van Haeff.

permalink:

Zie ook: http://reliwiki.nl/index.php/Steyl,_St._Micha%C3%A ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!