Doopsgezinden, Ternaard

Type: religieuze gebouwen

bestond van ? tot ?

Op de topografische kaart is even westelijk van Ternaard de buurtschap Visbuurt te ontdekken. Fiskbuorren zeggen ze in Friesland. Men gaat ervan uit dat rond 750 de eerste vissers hier hun huisjes bouwden. Die zullen wel van hout of misschien zelfs wel van plaggen zijn geweest. En vanuit Fiskbuorren zou Ternaard ontstaan zijn. Fiskbuorren heeft één belangrijk gebouw gehad. Dat was een Doopsgezinde kerk, die in 1850 is gesloten en verkocht aan Jacob Geelman, omdat in datzelfde jaar aan de Stationsweg 18 in Ternaard een nieuwe Doopsgezinde kerk was gebouwd. De balken uit de oude Doopsgezinde kerk van Fiskbuorren zouden nog aanwezig zijn in een boerderij. En in het museum 't Admiraliteitshuis in Dokkum zijn nog altijd zes zilveren avondmaalsbekers te bewonderen. Deze bekers waren geschonken door de kerkgemeenschap van Holwerd omdat zij tijdelijk gebruik mochten maken van de kerk in Fiskbuorren. (51-04/58-07)

permalink:

Zie ook: http://reliwiki.nl/index.php/Ternaard,_Visbuurt_-_ ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!