, Waalwijk

Type: religieuze gebouwen

bestond van 1829 tot 1923

Maquette van de St. Jan (de waterstaatskerk)
Algemeen
De eerste schriftelijke bewijzen van het bestaan van een parochie in Waalwijk dateren uit de 13e eeuw. Hertog Hendrik I van Brabant schonk in 1233 het patronaatsrecht, dit is het recht om pastoors aan te stellen, aan de abdij van Tongerlo. Het oudste stuk hieromtrent in het archief dateert van 1648. Het is een brief van de burgemeester en schepenen van Waalwijk aan de Staten-Generaal waarin zij zeggen dat de abt van Tongerlo Wouter Gorissen als pastoor van Waalwijk en een pater voor het nonnenklooster gestuurd heeft. Tot 1826 waren de pastoors en tot 1813 de kapelaans allen abdijheren van Tongerlo. Daarna traden seculiere geestelijken aan.

permalink:

Zie ook: http://reliwiki.nl/index.php/Waalwijk,_Sint_Janspl ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!