Boerderij Hoofdstraat , Hippolytushoef

Type: agrarische gebouwen

bestond van ? tot ?/1906

Hoofdstraat 15; Gebouwd voor 1832, gesloopt in 1906. Op de foto: tweede pand van links is de boerderij. In 1906 verkoop aan R.C Armbestuur. Dan volgt sloop en bouw dubbel woonhuis, waarvan 1 met winkel. Aant. Tan: Uit "Registrum Memorale, Parochie Hippolytushoef": "Al mijn voorgangers hadden verlangend uitgezien naar de gelegenheid om het huis en den grond der familie Savoye, ten Z. der pastorie gelegen te koopen, wijl dit huis zeer oud en bouwvallig was en het achterste gedeelte, met riet gedekt, tot nabij de pastorie kwam, een groot gevaar voor brand opleverde en de pastorie onvrij maakte; dan was er naast de pastorie een groote mestvaalt en een varkenshok, die beide, des zomers vooral, kwalijk riekende geuren verspreidden. De Gemeente had een paar jaar geleden aan Sijbrand Savooije 2000 gulden geboden om er een nieuw burgemeestershuis te bouwen, maar deze bleef altoos bij zijn vraag van 2500 gulden, met latere bisschoppelijke goedkeuring van 24 maart 1906 werd het voor dienprijs gekocht op 2 Febr. 1906". De boerderij werd gesloopt en er werden 2 panden op gebouwd, ontworpen door de heer A. Terlingen uit Amsterdam, een vriend van pastoor de Groot.

bron(nen): Historische Vereniging Wieringen

permalink:

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!