Oude Koepoort, Leiden

Type: stadspoorten

bestond van 1400 tot 1671

Aan de zuidzijde van de stad, waar de weg uit Zoeterwoude de stad in kwam, lag de Koepoort. Deze poort werd al voor 1400 gebouwd, maar in die tijd was de oude poort langs het Rapenburg (de Witte poort in de Vliet) nog steeds in gebruik. Sterker nog, de oude poort was waarschijnlijk belangrijker want deze was bemand met meer wachters dan de nieuwe. Na het beleg in 1420 is de oude poort buiten gebruik gesteld en nam de Koepoort de functie van zuidelijke toegangspoort definitief over. Veel is er niet bekend van deze poort. Kaarten uit het midden van de 16e eeuw laten zien dat het een eenvoudige poort was waar een ronde toren voor was gebouwd. Via een halfronde brug bereikte men vanuit het zuiden over de vestgracht de poort. Vlak voor het beleg van Leiden in 1572 werd de poort met aarde gevuld en buiten gebruik gesteld. Na het ontzet werd de poort weer in gebruik genomen en in 1592 grondig verbouwd waarbij ook een nieuwe brug werd gebouwd. In 1671 besloot het stadsbestuur de Koepoort geheel te slopen en opnieuw op te bouwen naar een ontwerp van Willem van der Helm.

bron(nen): https://github.com/erfgoedleiden/Stadsverdediging Van Oerle 1975: 273, 342-3.

permalink:

Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Koepoort_(Leiden)

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!