Koninklijk Nederlandsche fabriek van wollen dekens v/h J.C. Zaalberg en Zn., Leiden

Type: fabrieksgebouwen

bestond van 1814 tot 1976

De oorspronkelijke bedrijfsbebouwing is geheel vervangen

bron(nen): https://github.com/erfgoedleiden/Cultuurhistorische-atlas-Leiden; Staat van Fabrieken over 1852, geciteerd door H.A.C. Branderhorst (bron genoemd op website www.hollebeek.nl); www.hollebeek.nl

permalink:

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!