De Ster, Utrecht

Type: windmolens

sloop, bestond van 1721 tot 1911

De zaagmolen uit 1721 ontleende zijn naam aan de opdrachtgever van der Starren. Nadat vier generaties van der Starren de molen hadden beheerd, werd de molen verkocht aan de familie de Wit uit het Noord-Hollandse De Rijp. Door de toegenomen bouwactiviteiten in Utrecht voorzag de familie een groeiende afzet voor hun houthandel. Na de opkomst van elektriciteit werd de opbouw met de wieken niet langer nuttig geacht en besloot tot de sloop in 1911. Nadat Houthandel de Wit begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn activiteiten had gestaakt ontstond het plan om de windmolen in zijn oude luister te herstellen. Daartoe werd in 1988 Stichting Sterremolen opgericht. Na veel wikken en wegen besloot men van restauratie af te zien en werd een geheel nieuwe molen gebouwd die op 22 juni 1999 feestelijk geopend werd.

bron(nen): http://www.molendester.nu/historie/

permalink:

Zie ook: http://collecties.allemolens.nl/AtlantisPubliek/mo ...
Zie ook: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archief ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!