Gezellenhuis Ons Thuis, Nuth

Alternatieve namen: Klooster Huize Maria

Type: kloosters

bestond van 1920 tot 1982

Het Gezellenhuis ‘Ons Thuis’, gelegen aan de provinciale weg/Stationsstraat 40, werd geopend op 29 november 1920. Het bood plaats aan 126 jonge ongehuwde mijnwerkers. Het Gezellenhuis werd 1934 gesloten.

Vanaf 1935 ging het Gezellenhuis in eigendom over op de Eerwaarde Zusters van de H. Vincentius à Paulo, congregatie Dochters der Liefde, die het gebouw inrichtten tot klooster en gedeeltelijk bejaardentehuis. De activiteiten van ‘Huize Maria’ behelsden provincialaat, noviciaat, retraitehuis, gezellenhuis, onderwijs, wijkverpleging en armenzorg.

In 1973 werd het huis afgekeurd voor bejaardenhuisvesting en sloot het haar deuren.

Vervolgens werd het gebouw vanaf 1975 gebruikt voor de opvang van 200 rijksimmigranten.

In 1982 werd het gebouw gesloopt.

permalink:

Zie ook: http://www.rijckheyt.nl/cultureel-erfgoed/gezellen ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!