Joodse Synagoge, Milsbeek

Type: religieuze gebouwen

oorlog, bestond van ? tot ?

De synagoge aan de Kerkstraat (de huidige Torenstraat) werd in 1874 ingewijd, terwijl het pand al in 1864 aangekocht was.
De joodse gemeente van Gennep ontstond omstreeks 1845, maar er zijn aanwijzingen dat ook in de zeventiende en achttiende eeuw joden in de plaats woonden. Zij waren echter zo gering in aantal dat ze tot het midden van de negentiende eeuw tot de joodse gemeente van Sittard gerekend werden. Ook na het zelfstandig worden van de gemeente bleef het aantal leden gering.De synagoge is tijdens een bombardement beschadigd en niet gerestaureerd. In 1947 werd de joodse gemeente opgeheven en bij Venlo ingedeeld. Op het terrein, waar eens de synagoge stond, staat nu een klooster. De begraafplaats wordt door de gemeente Gennep onderhouden. (bron:Joods Historisch Museum

permalink:

Zie ook: http://reliwiki.nl/index.php/Gennep,_Kerkstraat_-_ ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!