Synagoge, Harlingen

Type: religieuze gebouwen

oorlog, bestond van ? tot ?

Aanvankelijk werd er gebeden in een privé-woning en op de zolder van een pakhuis; eind 1812 werd een synagoge ingewijd aan de Raamstraat. De oudste nog leesbare grafschriften op de joodse begraafplaats langs de Stadsmuur aan de Willemskade wijzen erop dat deze begraafplaats al in het midden van de achttiende eeuw in gebruik werd genomen. Armenzorg en liefdadigheid waren in handen van de joodse gemeente. Na de burgerlijke gelijkstelling nam het ledental van de joodse gemeenschap gestaag toe. Dit hing tevens samen met de economische opbloei van de plaats. Vanaf 1830 viel de joodse gemeente van Franeker onder het gezag van die van Harlingen. Sommige joden namen actief deel aan het openbare leven van Harlingen, maar geen van hen bracht het tot een functie in het stadsbestuur. Naast een joodse school telde de joodse gemeente van Harlingen ook diverse genootschappen, waaronder een begrafenisgenootschap, een vrouwengenootschap en een afdeling van de Alliance Israélite Universelle. Van de vijf leden van het kerkbestuur was er één tevens penningmeester van de belangenvereniging voor het Heilige Land.

permalink:

Zie ook: http://reliwiki.nl/index.php/Harlingen,_Raamstraat ...

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!