Poelepoort, Groningen

Type: stadspoorten

sloop, bestond van 1470/1480 tot 1828

Waarschijnlijk werd de oorspronkelijke Poelepoort rond 1470 afgebroken bij een nieuwe stadsuitleg. De poort werd toen enkele meters verplaatst; van de binnenzijde van de nieuwe muur naar de buitenzijde, tussen de lijn Schoolstraat - Achter de Muur en de oude Schiemakersgang (die lag tussen Poelestraat 40 en 42). Deze nieuwe poort werd de meest indrukwekkende van de stad met haar twee torens.

permalink:

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Poelepoort

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!