Het Hofje der Vijf Kamers, Haarlem

Type: hofjes

bestond van 1563 tot ?

Gesticht in 1563, sloopjaar onduidelijk, maar in ieder geval na 1827, want het staat nog op de kaart van Nautz uit dat jaar.

bron(nen): Cornelis Leendertsz. de Koning, 'Tafereel der stad Haarlem en derzelver geschiedenis van de vroegste tijden af tot op den tegenwoordigen toe', 1807, p. 255 e.v.
Geometrie van kaart Nautz 1827

permalink:

Opmerkingen

Aanvullende informatie? Klopt er iets niet? Laat het ons weten!