90 resultaten op

Boederij Akkerweg, Den Oever IMG
Boerderij Akkerweg, Den Oever IMG
Boerderij Beltstraat, Hippolytushoef IMG
Boerderij Elfstraat , Hippolytushoef
Boerderij Elft, Hippolytushoef IMG
Boerderij Elft, Hippolytushoef IMG
Boerderij Elft, Hippolytushoef IMG
Boerderij Elftstraat, Hippolytushoef IMG
Boerderij Geemenelandsweg, Westerland
Boerderij Gemeenelandsweg , Hippolytushoef
Boerderij Gemeenelandsweg , Hippolytushoef IMG
Boerderij Gemeenelandsweg, Den Oever IMG
Boerderij Gemeenelandsweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Gemeenelandsweg, Hippolytushoef
Boerderij Gemeenelandsweg, Hippolytushoef
Boerderij Heldersestraat, Hippolytushoef IMG
Boerderij Hofstraat, Den Oever IMG
Boerderij Hollebalgweg, Westerland
Boerderij Hoofdstraat , Hippolytushoef IMG
Boerderij Kleitelweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Klieftstraat, Hippolytushoef IMG
Boerderij Koningsweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Koningsweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Nieuwstraat, Hippolytushoef IMG
Boerderij Noordburen, Den Oever IMG
Boerderij Noorderbuurt, Westerland IMG
Boerderij Noorderbuurt, Westerland IMG
Boerderij Noorderbuurt, Westerland IMG
Boerderij Noorderbuurt, Westerland
Boerderij Noorderbuurt, Westerland IMG
Boerderij Oosterklief, Hippolytushoef
Boerderij Oosterklief, Hippolytushoef IMG
Boerderij Oosterklief, Hippolytushoef
Boerderij Oosterklief, Hippolytushoef IMG
Boerderij Parklaan, Hippolytushoef IMG
Boerderij Polderweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Slingerweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Stroeerweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Stroeerweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Stroeerweg, Hippolytushoef IMG
Boerderij Varkensgras, Westerland IMG
Boerderij Vatropperweg, Den Oever IMG
Boerderij Westerklief, Westerland IMG
Boerderij Westerklief, Hippolytushoef IMG
Boerderij Westerklief, Westerland
Boerderij Westerklief, Westerland
Boerderij Westerklief, Westerland IMG
Boerderij Westerklief, Westerland IMG
Boerderij Westerlanderlaan, Westerland IMG
Boerderij Westerlanderlaan, Westerland IMG
Boerderij Westerlanderweg, Westerland IMG
boerderij Westerlanderweg, Westerland
Boerderij Westerlanderweg, Westerland IMG
Boerderij Westerlanderweg, Westerland IMG
Durgerdammerdijk 173, Amsterdam (1962) IMG
eendenhouderij, Westerland IMG
eendenkooi, Hippolytushoef
eendenkooi Nesserweg, Hippolytushoef
Eendenkooi Oosterklievertogt, Hippolytushoef
eendenkooi Smeerop, Hippolytushoef
eendenkooi Smerp, Hippolytushoef
Eendenkooi Varderop, Den Oever
eendenkooi Vatrop,
eendenkooi Zandburen, Hippolytushoef
Schuur Westerlanderweg, Westerland IMG
Schuur Zandburen, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Damweg, Westerland IMG
Wieringer type boerderij Elft, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij en herberg 'de halve maan', Westerland IMG
Wieringer type boerderij Hoelmerdijk, westerland IMG
Wieringer type boerderij Kerkweg, Den Oever IMG
Wieringer type boerderij Koningsweg, Westerland IMG
Wieringer type boerderij Koningsweg, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Koningsweg, Westerland IMG
Wieringer type boerderij Koningsweg, Westerland IMG
Wieringer type boerderij Kremersweg, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Nieuwstraat , Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Nieuwstraat, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Nieuwstraat, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Normerweg, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Stroeerweg, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Stroeerweg, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Vatropperweg, Den Oever IMG
Wieringer type boerderij Westerklief, Hippolytushoef IMG
Wieringer type boerderij Westerklief, Westerland IMG
Wieringer type boerderij Westerlanderlaan, Westerland IMG
Wieringer type boerderij Westerlanderweg, Westerland IMG
Wieringer type boerderij Westerlanderweg, Westerland IMG
Wieringer type boerderij Westerlanderweg, Westerland IMG
Wierschuur De Haukes, Westerland IMG


resultaten als json | resultaten als geojson