Wederopbouwkerken

Inleiding | Bouwwerken | Kaart | Tijdlijn
Sorteer bouwwerken op beginjaar | eindjaar | naam

Feisserkapel, Rotterdam

Op 11 juni 1950 werd de kerk in gebruik genomen en acht jaar later al moest het gebouw wijken voor de bouw van een kantoorgebouw.

Kerk van de Vrije Evangelische Gemeente, Rotterdam

Deze kerk is gebouwd ter vervanging van de Hovenierstraatkerk. De Evangelische gemeente had die kerk in 1933 gekocht van de Gereformeerde Kerk. Nadat deze kerk verwoest werd tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940 werden diensten gehouden in de kerkzaal van De Samaritaan aan de Linker Rottekade. De bouw van deze kerk begon op 17 maart 1949 en op 29 mei 1951 kon het gebouw in gebruik worden genomen. Gesloopt in 1987.

Goede Herderkerk, Leeuwarden

Pauluskerk, 's-Gravenhage

De Mathenesser Bogert, Rotterdam

Zorgvlietkerk, 's-Gravenhage

Maranathakerk, Leiden

Bescheiden moderne kerk met metalen klokkentorentje, aan de voorgevel. Klok afkomstig uit de Hooglandse Kerk te Leiden.

Johanneskerk, Vlissingen

Maranathakerk, Delft

Buiten gebruik gesteld in 2000, door brand verwoest in 2001. Hierna gesloopt.

Nicolaaskerk, Den Helder

Kruiskerk, Heiloo

Pniëlkerk, Vlaardingen

Geref. Kerk Vrijgemaakt, IJmuiden

Aardige moderne kerk met toren. Buiten gebruik 1994, toen dit kerkgenootschap de Gereformeerde Petrakerk in gebruik nam. Ter plaatse nu een in 2000 gebouwd appartementencomplex.

Poststraatkerk, Scheemda

Dit kerkgebouw is gesloopt in 2010 nadat de sloop van de Eexterkerk aan de Kerklaan en de bouw van een nieuwe kerk aldaar voltooid waren.

Benedictus, Rijswijk

Buiten gebruik gesteld in 2003 en gesloopt in 2004. De vrijstaande toren is blijven staan.

Kruiskerk, Wolfheze

Buiten gebruik 2002 en kort daarop gesloopt.

Petrus en Pauluskerk, Haarlem

In gebruik genomen in 1958. Interessante moderne kerk; belangrijk werk uit het oeuvre van de Rotterdamse architect H. Nefkens. Grote driebeukige, basilicale kerk, met terzijde staande, vrijstaande klokkentoren van natuursteen. Het middenschip was voorzien van doorlopende vensterzones, gevuld met glas-in-lood.

Pius X, Hengelo

H. Regina Caeli, Beverwijk

De kerk werd in 1958 in gebruik genomen en in 1995 gesloten.
Regina Coeli of Regina Caeli is Latijn voor Koningin des Hemels.

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Rotterdam

De kerk ademt de soberheid van de naoorlogse utiliteitsbouw, waar ze een tamelijk gaaf voorbeeld van is. Het enorme glas-in-loodraam is met de sloop verloren gegaan.

Messiaskerk, Rijswijk

Gesloopt in 1991 voor woningen.

Goede Vrijdagkerk, 's-Gravenhage

H. Petrus, IJmuiden

Delen van de kerk zijn nog terug te vinden in de kleinere St. Pieterkerk die op dezelfde plaats staat.

Gereformeerde Gemeente, Genemuiden

Driedeurengebouw, uitbreiding 1981, buiten gebruik 2003, sloop 2006. Op plaats oude kerk, gesloopt in 1959.

De Opgang, Beverwijk

Heilige Geest, Vlaardingen

Opmerkelijk kerkgebouw in de stijl van de "Bossche School", in Vlaardingen-Oost. Buiten gebruik, en gesloopt, in 1988.

Gereformeerde Kerk, Marknesse

H. Pius X, Amsterdam (Slotervaart)

Maria Koningin, Zevenaar

De oprichting van de nieuwe parochie van de H. Maria Koningin, als afsplitsing van de moederparochie van Zevenaar, de H. Andreas, was in de jaren 1950 een feit. Zevenaar breidde zich vooral aan de noordkant uit.

Don Bosco, Alkmaar

Rooms-katholieke parochiekerk Don Bosco, eind jaren 1950 ontstaan voor de vierde parochie in Alkmaar. Dit was een zeer belangrijke moderne kerk in de wijk Overdie (1961, bureau Thunnissen en Van Kranendonk), een centraalbouw op vierkante plattegrond, in de vorm van een stolpboerderij. Tijdelijk ook in gebruik als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Per 1 januari 2007 is de kerk gesloten. De slotviering heeft op zondag 31 december 2006 plaatsgevonden. In Overdie wonen vrijwel geen katholieken meer.

Pauluskerk, Rotterdam

De kerk werd vooral bekend vanwege de opvang van mensen van de onderkant van de samenleving, waaronder drugsverslaafden, dak-en thuislozen en vluchtelingen.

Bethelkerk, Harderwijk

Verlosserkerk, Haarlem

Gebouwd als nieuwe gereformeerde kerk in Haarlem-Noord. Rechthoekige, vlak afgedekte zaalkerk met slanke, terzijde staande toren, in modernistische en functionalistische vormen. De toren was beeldbepalend in de noordelijke wederopbouwwijk van Haarlem. Buiten gebruik gesteld in 2002, gesloopt voorjaar 2006.

Stephanus, Meppel

Vaste Burchtkerk, Hoogvliet

Sionskerk, Apeldoorn

Christus Koning, Utrecht

Parochie opgericht circa 1960 in de toen in aanbouw zijnde wijk Kanaleneiland.

Adventkerk, Amstelveen

De strakke klokkentoren stond apart van de kerk.

Lucaskerk, Utrecht

De Lucaskerk was een protestantse kerk gevestigd aan de Bernadottelaan 9 in de Nederlandse stad Utrecht. De kerk was gewijd aan de evangelist Lucas. De kerk is begin jaren '80 afgebroken.

Michaëlkerk, Enschede

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, 's-Gravenhage

Adventkerk, Rotterdam

De kerk stond op het hoekje van de Abtsweg en de Vennipperstraat, in Overschie.

H. Nicolaas, Rotterdam

Opstandingskerk, Utrecht

Bethaniëkerk, Arnhem

De Gereformeerde Bethaniëkerk aan de Laan van Presikhaaf 170 is in 2007 gesloopt.

Bernardus, Utrecht

Het ontwerp sloot aan bij de vernieuwde liturgische wensen van de jaren 1960 en was als zodanig vooruitstrevend in de rooms-katholieke kerkbouw van na de Tweede Wereldoorlog.

Goede Herder, 't Harde

Buiten gebruik 2006; gesloopt 2011.

Verrijzenis van Christus, Nijmegen

Architect Pieter Dijkema is zeer actief in Nijmegen. Hij bouwt onder andere grote delen van het Sint Radboudziekenhuis, de Verrijzeniskerk, de Titus Brandsmakapel en het nieuwe stadhuis (1978). De Verrijzeniskerk wordt achteraf wel beschouwd als de beste wederopbouwkerk van Nijmegen.

Sint Laurens, Bilthoven

Verrijzenis des Heren, Hilversum

Na jarenlange leegstand, en diverse tijdelijke bestemmingen, uiteindelijk gesloopt in het voorjaar van 2010.

Johanneskerk, Rijswijk

Gebouwd naar een ontwerp van M. F. Duintjer in 1962.

O.L. Vrouw Visitatie, Schiedam

Geref. kerken in Ned. Vrijgemaakt, Vroomshoop

Uitbreiding 1976, buiten gebruik 1999. Gesloopt om plaats te maken voor woning.

Everardus, Wijchen

Buiten gebruik sinds 1994, daarna gesloopt.

Opstandingskerk, Amersfoort

Koningskerk, Zwijndrecht

Dit was een belangrijke moderne kerk.

Zendingskapel, Baarn

De Morgenster, Bilthoven

H. Jozef, Beverwijk

Joannes de Dooper, Vlaardingen

Eind jaren '50 werd de bestaande kerk van Cuypers wegens bouwvalligheid gesloopt, maar de toren bleef staan (en staat nog steeds). Achter de toren werd deze nieuwe kerk gebouwd.

Beekkerk, Eerbeek

Voor de nieuwgevormde protestantse gemeente zijn twee kerkgebouwen te veel. De GK (1964, arch. De Lange en Geluk) is verkocht aan de woningstichting. (59-08/60-08/62-09) en in maart 2010 gesloopt.

Bethelkerk, 's-Gravenhage

Gereformeerde Gemeente, Gouda

De kerk werd te klein, de gemeente is verhuisd naar een nieuwe kerk aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde.

H. Antonius Abt, Nijmegen

De Uitweg, Amsterdam

Willibrordus, Hilversum

Christus Koning, Velp

Buiten gebruik 1985 en gesloopt in 1986

Ontmoeting, Ridderkerk

Door brand verwoest in 1995, en daarna gesloopt

Marturiakerk, Assen

Voormalige, gereformeerde Marturiakerk in Assen, tot stand gekomen in 1965.

Gereformeerde Kerk, Abcoude

Interessante moderne kerk, met toren. Buiten gebruik sinds 1998. Gesloopt 2003, zie hieronder.
In deze kerk bevond zich een kleurrijk glas-appliqué raam, van de kunstenaar Joop van den Broek. Dit raam is na verwijdering uit de kerk gerestaureerd en opgeslagen. In maart 2010 is dit raam alsnog aangebracht in de garderobe van de Dorpskerk in Abcoude.

H. Geest, Enschede

Nieuwe parochie en kerk, opgericht omstreeks 1964-1965 in de gelijktijdig gebouwde wijk Deppenbroek, aan de noordrand van Enschede.

De Hoeksteen, Soesterberg

Voormalige kerk De Hoeksteen uit 1965, verving een kerk uit 1928. Buiten gebruik sinds 1998. Gesloopt omstreeks 2000.
Ter plaatse staan nu woningen.

Heilige Geestkerk, Emmen

Buiten gebruik gesteld in 1993, gesloopt in 1996 (Titus Brandsma). Van 1965 tot 1993 een zelfstandige parochiekerk. De parochie is samengegaan met de Paulusparochie en de Bernardusparochie en vormt nu de Titus Brandsmaparochie, met als kerkgelegenheid de Pauluskerk aan de Meerstraat/Weerdingerstraat in Emmen. In de wijk wordt nog gebruik gemaakt van een 'steunpunt' aan de Landschapslaan.

Johanneskerk, De Lier

Ichthuskerk, Vlaardingen

De zes glas-in-betonramen zijn herplaatst in de linker zijwand van de Rehobothkerk te Vlaardingen.

H. Johannes de Doper, Schiedam

Angeluskerk, Emmen

De kerk was gebouwd in de vorm en onder de symboliek van een tent en geldt als een belangrijk voorbeeld van gereformeerde kerkbouw uit de jaren 1960. Zondagavond 15 april 2007 is de voormalige kerk geheel uitgebrand.

Opstandingskerk, Apeldoorn

Voormalige Nederlands Hervormde Opstandingskerk, gebouwd in 1966 naar een ontwerp van D. Zuiderhoek in de Apeldoornse wijk Orden. De kerk was een grote zaalkerk, gedekt door een flauw hellend lessenaarsdak, met nevenruimten en voorhof. De oostgevel werd gemarkeerd door een groot glas-in-betonraam en een ranke klokkentoren met opengewerkte bekroning en kruis.

De Ark, Renesse

Is of wordt binnenkort gesloopt.

Kruisverheffing, Rotterdam

Petrus en Pauluskerk, Maassluis

In de jaren '60 gebouwd om het groeiend aantal katholieken in het groeiende Maassluis te faciliteren.

Willibrordus, Vlaardingen

De gemeente maakte van de kerk een multifunctioneel wijkcentrum ter vervanging van wijkcentrum De Telder. In 2009 is het kerkgebouw, met uitzondering van de toren, alsnog gesloopt.

De Opgang, Amsterdam

Ontmoetingskerk, Vries

Zaalkerk van W. Ingwersen. Als gevolg van het fusieproces binnen de protestantse gemeenten van Vries werd de kerk in 2007 buiten gebruik gesteld en gesloopt.

Hubertuskerk, Apeldoorn

In de wijk Kerschoten is in 1959 een noodkerk gebouwd voor de Hubertusparochie. Door de week werd het gebouw gebruikt door een peuterschool. De noodkerk is in 1968 gesloten en afgebroken - toen was de nieuwe Sint Hubertuskerk klaar.

H. Christus Geboorte, Amsterdam

Het Anker, Assen

Moderne kerk zonder toren, gesloopt 2009.

Exoduskerk, Heerhugowaard

Gebouwd als tweede Gereformeerde Kerk in Heerhugowaard (na de Stationswegkerk). Moderne kerk zonder toren. Buiten gebruik 2007, en later gesloopt. Ter plaatse nu appartementencomplex anno 2009-2010.

Pauluskerk, Almelo

Rooms Katholieke kerk, gesloopt nadat een nieuwe kerk aan de Haydnlaan was betrokken.